Tuesday, January 30, 2018

Pop Art

Iako je američka kultura Pop art započela svoj život još 50-ih, zapravo, svoj najveći zamah doživela je 60-ih godina 20. veka. Američki umetnici kao odgovor na sve učestaliju komercijalizaciju likovne umetnosti počinju da tragaju za sve dramatičnijim i mračnijim stilovima koji će ih distancirati od konformističkih prethodnika. Najcenjenija ostvarenja ovog ranog perioda dela su umetnika neizgovorljivih imena kao što su Džasper Džons, Robert Raušenberg i Roj Lihtenštajn. Pop art kultura spavaja popularnu masovnu kulturu sa visokom umetnošću, dodajući joj ironiju, humor i prepoznatljiv vizuelan izraz.  Slike Lihtenštajna, kao i Vorhola, Veselmana i drugih dele istu direktnu vezu sa opštim mestima američke popularne kulture. Endi Vorhol je verovatno najpoznatija figura i oličenje ove kulture. Zapravo, likovni kritičar Artur Danto se jednom prilikom osvrnuo na Vorhola nazivajući ga najznačajnijim filozofskim genijem koje je istorija umetnosti proizvela. Vorhol pokušava i uspeva da Pop art prevede od umetničkog u životni stil. U ostatku ove objave, kroz fotografije za koje je zaslužan moj kolega Nikola Goločevac, videćete i kako je uticao na moj životni stil. Uživajte!

Even though American pop culture started its life in the 1950s, it made the biggest breakthrough in the 1960s. American artists respond to the ever growing commercialization of the fine arts by looking for more dramatic and darker styles to distance themselves from the conformist predecessors. The most valued works of this early period belong to artists with unpronounceable names like Jasper Jones, Robert Rauschenberg and Roy Lichtenstein. Pop art culture connects popular mass culture with high art, while adding irony, humor and recognizable visual expression. Paintings by Lichtenstein, Warhol, Wesselmann and others share a direct link to common places of American popular culture. Andy Warhol is probably the most famous figure and personification of this culture. In fact, art critic Arthur Danto once called Warhol as "the nearest thing to a philosophical genius the history of art has produced". Warhol tried and succeeded in his attempt to take pop art from art style to life style. In the rest of this post, through photographs created by my colleague Nikola Goločevac, you'll see how it affected my life style. Enjoy!


Shirt: Second hand
Vest: Vintage
Bag: Vintage
Jeans: Zara
Ankle boots: H&M
Rings: Indian shop
Bracelets: Indian shop
Earrings: Gift from Africa

Photographer: Nikola Goločevac

No comments:

Post a Comment